کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سایر همکاران واحد
1 دکتر مجید زندی

دبیر کنفرانس

-

2 مهندس محسن زندی

دبیر اجرایی کنفرانس

-

3 مهندس محسن فرزان 

معاون دبیر اجرایی

-

4 مهندس محمدسعید زندی

مسئول واحد فناوری اطلاعات

-

5 مهندس امیر رضا زندی

مسئول واحد تبلیغات

-

6 مهندس نیما ابوفاضلی

مسئول واحد نمایشگاه و ارتباط با شرکت‌ها

مهندس باقری، مهندس کامروافر، مهندس شهروئی، مهندس نادی
7 مهندس مهرزاد خادمیان

مسٔول واحد کارگاه‌های آموزشی

 
8 مهندس المیرا فراهانی

مسئول واحد روابط عمومی

 
9 مهندس احسان آرمودلی

مسئول اجرایی ارتباط با شرکت‌های دولتی

مهندس ارزانی

10 مهندس یزدان الواری

مسئول واحد روابط بین الملل

 
11 مهندس سحر تاجیک امور دبیرخانه  سرکار خانم سمن فرجی
12 مهندس زهرا پوررضا موحد امور شرکت های دولتی  
13 مهندس نظری

مسئول واحد ارتباط با رسانه‌ها

 مهندس سروش قنبری