هیئت داوران

اسامی داوران محترمی که مقالات داوری شده توسط آنان به نتیجه قطعی رسیده باشد به مروردر این بخش اعلام خواهد گردید. 

 
دکتر علی جهانگیری  مهندس ابوالقاسم مسیبی  دکتر وحید فخاری دکتر رقیه گوگساز قوچانی Thierry Boileau
دکتر مصطفی واحدی پور دهرایی دکتر افشین یوسف گمرکچی مهندس شهاب اسلامی دکتر امیر امیدوار Babak Nahidmobarakeh
 مهندس محمدرضا پاک منش  دکتر ایمان خیرخواه  دکتر محمد سردارآبادی دکتر رضا اسلامی Farid Meibody-Tabar
 دکتر مریم امیر حسینی  مهندس مهران عبدالعلی پورعدل  مهندس محسن زندی  مهندس رسول عبدالهی Gaël Maranzana
 مهندس سیدمحمد صادق غیاثی  مهندس حمیده فریدی  مهندس امین گشتی  دکتر مهرزاد احمدی کمر پشتی Jean-Philippe Martin
 دکتر سمیرا آقبلاغی  دکتر امیرحسین محمدپور  دکتر هما رشیدی زاده کرمانی  دکتر محمد تقی عاملی Milad Bahrami
 دکتر پیام قربان نژاد  دکتر مجید زندی مهندس سید فخرالدین طاهرزاده موسویان  مهندس ساره صانعی Hamidreza Zandi
 دکتر رضا علایی  دکتر رضا اسلامی  دکتر عسل منزه حسینی  دکتر حسین بیکی  
 دکتر رفعت محمدی  دکتر صادق مطهر دکتر سیدعرفان سلیمی پور  مهندس علی محمدی  
 دکتر محمد اکبری  دکتر ایمان خزایی  مهندس اصلان غلامی  دکتر شعیب خانمحمدی  
مهندس فرشته رحمانی دکتر مسعود دربندی دکتر مهدی فرزین دکتر حسن قاسمی  
دکتر مجتبی شیخی دکتر علی اکبر عبدوس دکتر مرتضی خشه چی دکتر سبحان محمدیان  
دکتر مجید شفیع پور مطلق مهندس محسن مطهری نژاد دکتر سعید بزرگمهری دکتر سید ابوالفضل موسوی ترشیزی  
دکتر امین محمدی خوشکارونذانی دکتر پریسا حجازی دکتر محمدعلی محمدمیرزایی بافقی  دکتر صمد غفاری  
دکتر سیداحسان شکیب دکترجاماسب پیرکندی  دکترآزاده ابراهیمیان پیربازاری   دکترمجتبی بیگلری  
 دکتر زهرا نصرالهی  دکتر امین رسام  دکتر سیدمجتبی میرحسینی  دکتر محمدرضا رضایی  
 دکتر سهند مجیدی  دکتر نادر رهبر  دکتر محمدحسین جهانگیر  دکتر کبری قرائلی  
 دکتر پیام هوشمند  دکتر حمید عبدلی  دکتر علیرضا آل بویه  مهندس مجتبی حیدرزاده قره ورن  
دکتر کاظم وارثی  دکتر محمد مجدم  دکتر پویان هاشمی طاری  مهندس مهدی گندم زاده  

 

Serge Pierfederici