میزگرد دوم
  • دومین نشست در 3 بهمن ماه 1397  از ساعت 9 تا 12 برگزارگردید. این نشست تحت عنوان "تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک" توسط گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی اجرا شد. محورهای اصلی این میزگرد عبارتند بودند از: تعیین فناوری‌های اولویت دار تجهیزات نیروگاه‌ای فتوولتائیک، چالش‌های موجود در تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه‌های فتوولتائیک، حمایت از تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه‌های فتوولتائیک در فضای تحریمی. جهت بحث در این محورها ازنمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت - معاونت علمی ریاست جمهوری - نماینده بخش خصوصی (مدیر عامل شرکت تابان) دعوت گردیده بود.

 میزگرد دوم