میزگردها

هدف از برگزاری میزگردهای تخصصی ایجاد فضای مشارکت و همفکری جمعی جهت شناسایی و ارائه راه کار برای مشکلات و چالش‌های یک موضوع خاص می‌باشد.

بطور معمول اغلب کنفرانس‌ها در کنار برگزاری نشست‌های ارائه مقالات چنین میزگردهایی را برنامه ریزی می‌نمایند.

هفتمین کنفرانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران (ICREDG2019) نیز جهت به بحث گذاشتن مشکلات پیش روی انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده برق در ایران برگزاری چندین میزگرد قبل از شروع کنفرانس و تعدادی میزگرد در روزهای کنفرانس را برنامه ریزی نموده است.

 میزگرد اول : 1397/09/21 با موضوع "آینده فناوری پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک"

میزگرد دوم : 1397/11/03 با موضوع "تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک"

میزگرد سوم : 1397/12/08 با موضوع "بررسی چالش‌های سرمایه گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر"