راهنمای نمایه سازی مقالات در IEEE
1398/05/09

 پیرو اطلاعیه قبلی، جهت تکمیل مرحله دوم نمایه سازی مقالات در پایگاه اطلاعاتی IEEE، خواهشمند است راهنمای نمایه سازی در IEEE که توسط بخش مرکزی IEEE و دبیرخانه کنفرانس تهیه شده است را از طریق لینک زیر دانلود نموده و طبق دستورالعمل توضیح داده شده در این راهنما، عمل فرمایید.

راهنمای نمایه سازی در IEEE