نکات مهم صدور گواهینامه‌ حضور و ارائه در کنفرانس
1398/03/27

نکات مهم صدور گواهینامه‌ حضور و ارائه در کنفرانس

1- نویسندگان مقالات که در کنفرانس حضور داشته‌اند اما گواهی‌نامه کنفرانس را دریافت نکرده‌اند:

الف) افراد ساکن تهران با هماهنگی قبل می‌توانند حداکثر تا تاریخ 22 تیرماه 1398 با مراجعه به دبیرخانه کنفرانس واقع در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دریافت گواهی‌نامه کنفرانس خود اقدام نمایند. پس از این زمان دبیرخانه کنفرانس هیچگونه مسئولیتی در قابل تحویل گواهینامه‌های کنفرانس نخواهد داشت.

ب) نویسندگان غیر ساکن تهران، بایستی اطلاعات مقاله به همراه آدرس پستی، کدپستی  و شماره تلفن (همگی مربوط به نویسنده مسئول مقاله) را حداکثر تا تاریخ 22 تیرماه 1398 به آدرس ایمیل info@icredg2019.ir ارسال نموده تا دبیرخانه نسبت به ارسال گوهی حضور از طریق پست پیشتاز اقدام نماید. پس از این زمان دبیرخانه کنفرانس هیچگونه مسئولیتی در قابل ارسال گواهینامه‌های کنفرانس نخواهد داشت.

 

2- نویسندگان مقالاتی که در کنفرانس حضور نداشته‌اند:

الف) امکان صدور گواهینامه حضور و ارائه مقاله (شفاهی و پوستر) برای این دسته از نویسندگان به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

ب) این دسته از نویسندگان می‌توانند از طریق ورود به حساب کاربری خود گواهی الکترونیک پذیرش مقاله را دانلود نموده و از مزایای آن بهره‌‌مند شوند.

 

 

3- شرکت کنندگان در کنفرانس (بدون مقاله):

شرکت‌کنندگان بدون مقاله در کنفرانس بایستی درخواست صدور گواهی را حداکثر تا روز شنبه 1 تیرماه 1398 از طریق آدرس ایمیل info@icredg2019.ir به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.