صدور فاکتور
1398/03/27

قابل توجه افرادی که قادر به دریافت فاکتور الکترونیک نبوده‌اند، این افراد بایستی پس از ورود به حساب کاربری خود، در قسمت "فیش‌های ثبت شده" اطلاعات واریزی را تکمیل نموده تا امکان صدور فاکتور الکترونیک فراهم گردد.