عدم اعطای گواهینامه به مقاله‌های ویرایش نشده
1398/03/16

به اطلاع آن دسته از نویسندگان مقالات که مقالاتشان در بخش اشکالات داوران، اصلاح داوری داشته است می رساند، در صورت عدم اجرای اصلاحات مورد نظر داوران، گواهینامه ارائه مقاله به ایشان اعطا نخواهد گردید.

همچنین مقالاتی که فرمت مورد نظر کنفرانس را رعایت ننموده باشند ولو اینکه پذیرش گردیده باشند نه تنها گواهینامه ارائه اعطا نخواهد گردید بلکه مقالات آنان در مجموعه مقالات نیز منتشر نمی‌گردد. نویسندگانی که لازم بوده اصلاحات را انجام دهند و یا اینکه چکیده انگلیسی ضمیمه ننموده باشند و یا متن مقاله را یک ستونی نگارش نموده باشند تا روز شنبه (18 خرداد) جهت اعمال اصلاحات فرصت دارند در غیر اینصورت گواهینامه برای انان صادر نشده و مقاله آنها نیز در مجموعه مقالات درج نخواهد شد. جهت مشاهد فرمت نگارش مقاله  به صفحه اول وبگاه بخش فرمت نگارش مقالات رجوع شود.