ساختار نوشتار پوستر و شرایط چاپ آن
1398/03/16

به اطلاع نویسندگان محترم که مقاله آن‌ها به صورت پوستر پذیرش شده است می‌رساند که ساختار نمونه پوستر در بخش فرمت نگارش مقالات بارگذاری شده است.ابعاد پوستر به عرض 50 سانتی‌متر و ارتفاع 70 سانتی‌متر می‌باشد. و چاپ پلت رنگی باشد و در روز ارائه برای تایید به واحد پذیرش ارائه گردد. لازم به ذکر است عدم رعایت ساختار نمونه پوستر منجر به عدم پذیرش پوستر می‌گردد.

لازم به ذکر است مقالات پذیرفته انگلیسی باید با ساختار نمونه انگلیسی همسان باشند.