تغییر زمان برگزار کارگاه‌های کنفرانس به دلیل تغییر در زمان کنکور کارشناسی ارشد
1398/02/10

با توجه به تغییر زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 توسط سازمان سنجش، و نظر به اینکه پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی میزبان برگزاری کنکور خواهد بود، به منظور جلوگیری از اخلال در برنامه‌های کنفرانس، روز سوم کنفرانس که به کارگاه‌ها اختصاص داده شده بود، از روز پنجشنبه 23 خردادماه به روز دوشنبه 20 خرداد ماه تغییر زمان داده شد.

بدیهی است، برنامه اصلی کنفرانس همچون گذشته از 21 تا 22 خردادماه بدون تغییر باقی خواهد ماند.