گزارش جلسات با ساتبا و توانیر (از اعضای کمیته سیاستگذاری کنفرانس)
1398/02/09

گزارش جلسات با مهندس زعفرانچی زاده و دکتر رجبی مشهدی

طی جلسه صورت گرفته میان دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده با مهندس زعفرانچی زاده معاون توسعه بخش غیردولتی ساتبا، علاوه بر نهایی شدن حمایت های سازمان مذکور از کنفرانس، مقرر گردید که موضوع پیشنهادی ایشان برای یکی از میز‌گردهای کنفرانس با تمرکز بر مسائل مربوط به سرمایه گذاری در بخش انرژی های گوناگون تجدیدپذیر به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردد. در این جلسه مهندس زعفرانچی زاده بر توجه به سایر روش های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به خصوص همبست آب، غذا و انرژی تاکید کردند. در انتهای جلسه با معاون توسعه بخش غیردولتی ساتبا، دپارتمان انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی آمادگی خود برای اجرای پروژه ای مشترک با این سازمان به منظور شفاف سازی هزینه ها در بخش انرژی را اعلام نمود.

در جلسه ای دیگر با دکتر رجبی مشهدی معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي شرکت توانیر، ایشان اعلام نمودند که اطلاع رسانی کنفرانس در سطح کشور و تمامی شرکت های توزیع و برق منطقه ای انجام شده است. به منظور اطلاع رسانی هرچه بیشتر کنفرانس توافق به عمل آمد که این اطلاع رسانی از طریق هفته نامه و سایت شرکت توانیر نیز انجام گیرد.