5 اردیبهشت آخرین مهلت ارسال مقاله با تاخیر
1398/01/28

علی رغم اطلاع رسانی های متعدد تعداد زیادی از نویسندگان مقالات به علل مختلف اعلام نموده اند موفق به ارسال مقاله خود نگردیده اند لذا با نظر کمیته علمی برای افرادی که مقالاتشان آماده ارسال بوده زمان ارسال مقاله تا ساعت 24 روز 5 اردیبهشت 1398 تمدید می گردد.

لازم به ذکر است با توجه به نیاز به داوری مقالات و آماده سازی کتاب مقالات امکان تمدید مجدد زمان به هیچ وجه میسر نخواهد بود.

ضمنا از تمام افرادی که مقالات خود را با فرمت PDF فرستاده اند و داوری انان در بخش مقالات پذیرفته شده معرفی شده است و همچنین افرادی که در مهلت ارسال با تاخیر مقالات خود را ارسال خواهند نمود اکیداً درخواست می گردد مقالات خود را با فرمت Word به کنفرانس ارسال نمایند.