آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی در کنفرانس‌ها
1397/06/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق بند ۴ و ۵ ماده ۳ ، فعالیت های پژوهشی،فناوری، آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی ابلاغیه شماره ۹۷۴۵۵.و مورخ ۱۱/۵/۹۵:

بند ۴:به مداخل چاپ شده در دانشنامه ها،دائره المعارف ها و فرهنگ ها با نظر هیات داوری مورد تایید هیات ممیزه موسسه،حداکثر تا ۲ امتیاز در واحد کار یا نیم سال و حداکثر ۸ امتیاز در هر موضوع اختصاص داده می شود.

بند۵:به مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش های علمی معتبر ملی و بین المللی طبق تبصره ذیل حداکثر تا ۲ امتیاز در واحد کار یا نیم سال و حداکثر ۱۲ امتیاز در هر موضوع تعلق دارد.

تبصره:حداکثر تعداد مقاله های قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال ۳ مقاله است. این مقاله ها میتواند با همکاری دانشجویان و یا همکاران باشد.

 

 

 

همچنین فایل مربوط به آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید به عنوان مرجع در لینک زیر قابل دسترس می باشد.

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید