اطلاعیه مهم برای نویسندگان مقالات
1398/01/21

آن دسته از نویسندگان مقالات که تاکنون موفق به ارسال مقالات خود نشده اند می‌ توانند تا پایان فروردین ماه (با پرداخت هزینه تعرفه با تاخیر) مقالات خود را ارسال نمایند. لازم به ذکر است با توجه به زمان لازم جهت طی مراحل داوری و آماده سازی چاپ امکان تمدید این زمان به هیچ وجه میسر نخواهد بود.