امکان پرداخت هزینه های کنفرانس به صورت آنلاین
1398/01/18

جهت سهولت در ثبت نام در کنفرانس امکان پرداخت هزینه های کنفرانس به صورت آنلاین فراهم شده است. شرکت کنندگان محترم کنفرانس می توانند هزینه های مرتبط با مقاله، حضور در کنفرانس، کارگاه و اسکان را به صورت آنلاین و از طریق ورود به سامانه کاربران پرداخت نمایند.