مقاله‌های پذیرفته شده در کنفرانس
1398/01/18

مقاله‌هایی که توسط اعضای محترم کمیته داوران مورد پذیرش اولیه قرار گرفته است از طریق مراجعه به تب "اطلاعات کنفرانس" و سپس زیر تب "مقالات پذیرفته شده" قابل مشاهده هستند.

لازم به ذکر است که تعیین نحوه ارائه (پوستر - شفاهی) توسط کمیته محترم علمی کنفرانس پس از ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه مطابق با تعرفه های اعلام شده، انجام خواهد شد. در صورت عدم پرداخت به موقع بررسی در کمیته علمی کنفرانس صورت نخواهد گرفت و مقاله رد خواهد شد.

این لیست به روزرسانی خواهد شد.