دانشگاه لوقن فرانسه حامی علمی کنفرانس
1398/01/11

دراین دانشگاه در حوزه انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر 3 دانشجوی مقطع دکترا بصورت مشترک با گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی  مشغول به تحصیل می‌باشند.