حضور در نمايشگاه بين المللي انرژي هاي تجديدپذير، بهره وري و صرفه جويي انرژي
1397/12/15

نمايشگاه بين المللي انرژي هاي تجديدپذير، بهره وري و صرفه جويي انرژي برگزار شد. به منظور اطلاع رسانی هرچه بیشتر برگزاری کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اعضای دبیرخانه و تیم اجرایی کنفرانس در نمایشگاه حضور بعمل آوردند تا با مخاطین این کنفرانس در بخشی های مختلف دولتی و خصوصی از نزدیک ارتباط برقرار کرده و نقطه نظرات ایشان را در جهت برگزاری هرچه کارآمدتر و باشکوه تر کنفرانس دریافت نمایند. 

باتوجه به اینکه کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران تنها کنفرانس بین المللی داخلی در این حوزه است، حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در نمایشگاه جانبی کنفرانس مورد تاکید شرکت های مطرح حاضر در نمایشگاه بود. 

همکاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در برگزاری کنفرانس بزرگ انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران مورد تاکید مجدد جناب آقای دکتر صادق زاده ریاست محترم ساتبا در بازدید ازغرفه کنفرانس واقع در نمایشگاه قرار گرفت.