حضور در نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر
1397/11/28

طبق توافقات به عمل آمده با ساتبا، مپنا، شرکت تابان، سندیکای صنعت برق، انجمن انرژی‌های بادی ایران، انجمن انرژی خورشیدی ایران، کارشناسان دبیرخانه هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی جهت پاسخگویی به سئوالات و ثبت نام با تخفیف شما در غرفه سازمان‌ها ، شرکتها و انجمن‌های مذکور در نمایشگاه حضور خواهند داشت.