برگزاری دومین نشست تخصصی با عنوان تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک
1397/11/08

نشست تخصصی تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک از سلسله نشست‌های پیش از کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در به همت گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست ابتدا، دکتر هومان لیاقتی به ایراد سخنرانی در باب اهمیت ارتباط بخش‌های مختلف حوزه انرژی و همچنین فعالیت‌های پردیس شهید عباسپور در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداختند.

در ادامه، پس از ارائه گزارشی از نشست اول با عنوان آینده فناوری پنل‌های خورشیدی فتوولتاییک در ایران، پنل تخصصی با مدیریت دکتر زندی، مدیر دپارتمان مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی جهت بررسی وضعیت تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک تشکیل شد. این میزگرد با حضور مهندس میرنژاد مدیرکل محترم دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مهندس جوانمردی معاون محترم برق و نیروستاد توسعه حوزه انرژی، دکتر مومنی مدیر محترم واحد فروش شرکت تابان و خانم مهندس نورعلی‌نژاد مدیر محترم فنی شرکت تابان برگزار شد.

بخش دوم نشست به طرح پرسش و بیان دغدغه‌های فعالین بخش خصوصی در زمینه تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک اختصاص داده شد که توسط اعضای میزگرد پاسخ‌ داده شد.

میزگرد دوم