تغییر زمان کنفرانس
1397/10/25

در آخرین جلسه کمیته برگزار کننده  کنفرانس ضمن بررسی های به عمل آمده به علت همزمانی چند رویداد تجدید پذیر که مهمترین آنها نمایشگاه بین المللی انرژیهای تجدید پذیر بوده است و باعث عدم تمایل بسیاری از شرکتها جهت حضور در نمایشگاه شده بود تصمیم بر این گرفته شد که زمان دیگری برای برگزاری کنفرانس در نظر گرفته شود.

با توجه به دو رویداد مهم کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کنفرانس مهندسی مکانیک که در اردیبهشت ماه 1398 برگزار خواهد گردید نهایتاً کمیته برگزار کننده جهت برگزاری این کنفرانس در تاریخ‌های 21 و 22 خرداد 1398  به توافق رسیدند و نمایشگاه جانبی نیز از 21 تا 23 خرداد ماه 1398  و کارگاه های آموزشی روز 23 خرداد 1398 برگزار خواهند شد.

دبیر اجرایی کنفرانس