ساتبا، توانیر، پژوهشگاه نیرو و مپنا برگزارکنندگان کنفرانس
1397/10/08

پیرو مذاکرات مستقل دبیر کنفرانس آقای دکتر مجید زندی با دکتر صادق زاده رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)، دکتر رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مادر تخصصی توانیر ، دکتر قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو و دکتر عباس علی آبادی مدیرعامل گروه صنعتی مپنا طی جلسات تفکیکی تمامی مسئولین نامبرده حضور در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران را به عنوان برگزارکنندگان اصلی تقبل نمودند.

دبیرخانه کنفرانس