ضوابط داوری مقالات
1397/09/24

طبق مصوبه کمیته علمی کنفرانس، داوران مقالات بایستی دارای مدرک دکترا و یا کارشناس ارشد با 5 سال سابقه مفید در حوزه انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده بوده و سابقه کار در یک یا چند حوزه از محورهای کنفرانس را داشته باشند.

علاقمندان  واجد شرایط لطفا از طریق لینک سامانه داوران در وبگاه کنفرانس نسبت به ثبت نام در کمیته داوران اقدام فرمایند.