گروه صنعتی مپنا به عنوان برگزارکننده کنفرانس
1397/09/07

پیرو مذاکرات انجام شده فی مابین دکتر مجید زندی دبیر کنفرانس و دکترعباس علی آبادی مدیرعامل گروه صنعتی مپنا، توافق گردید شرکت صنعتی مپنا به همراه دانشگاه شهید بهشتی و دیگر سازمان های برگزار کننده، به صورت مشترک برگزاری هفتمیین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژِ‌ی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران را عهده دار گردند.