توانیر به عنوان برگزارکننده کنفرانس
1397/08/30

در پی مذاکرات انجام شده فی مابین دکتر مجید زندی دبیر کنفرانس و دکتر رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مکادر تخصصی توانیرموافقت گردید شرکت توانیر همراه با دانشگاه شهید بهشتی بصورت مشترک برگزاری هفتمیین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژِ‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران را عهده دار گردند.